Αρχική 2017-11-08T11:13:59+00:00

Καλωσόρισμα από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Ναυτιλία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πειραιά, συμπλήρωσε ήδη 15 χρόνια λειτουργίας. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια, ενδυνάμωσαν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αναδεικνύοντας νέα επιστημονικά πεδία, όσο και στη συνεργασία με τον Ναυτιλιακό Κλάδο, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουμε.

Γιορτάζουμε τα 15 χρόνια της παρουσίας μας στον ακαδημαϊκό χώρο της Ναυτιλίας, σε μία δύσκολη περίοδο για τη χώρα, γιατί πιστεύουμε ότι προσφέρουμε ένα στιβαρό επιστημονικό υπόβαθρο για τα μελλοντικά στελέχη της Ναυτιλίας. Δεν ξεχνάμε τη μέγιστη σημασία που έχει η εκπαίδευση στην ανάπτυξη του κλάδου και ο ρόλος του Πανεπιστημίου για ολιστική, διεπιστημονική και συστημική προσέγγιση καθώς και τις ευθύνες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον επιστημονικό χώρο και να κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές στο πρόγραμμα σπουδών, το περιεχόμενο των μαθημάτων, τις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, με πλήρη διαφάνεια και κατοχυρωμένες διαδικασίες αξιολόγησης.

Τα 15 χρόνια εμπειρίας, το άξιο ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό, οι σχέσεις με τη ναυτιλία που έχουν χτιστεί διαχρονικά, η προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης της ναυτιλιακής βιομηχανίας και η απόλυτη αίσθηση της ευθύνης ότι υπηρετούμε την επιστήμη, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, μας δίνουν το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι στις νέες προκλήσεις των καιρών, το ΠΜΣ στη Ναυτιλία μπορεί να ανταποκριθεί, παρέχοντας την απαραίτητη ακαδημαϊκή εκπαίδευση σε αποφοίτους και στελέχη της ναυτιλίας και συναφών κλάδων, που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα υψηλότερο και εξειδικευμένο επίπεδο επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Β.Σ. Τσελέντης
Δντής ΠΜΣ στη Ναυτιλία